Tässä raportissa tarkastellaan henkilöstön käyttöastetta ja tuottoja.

Henkilöstön käyttöaste raportti on suunniteltu osoittamaan, kuinka henkilöstön jäsenet suoriutuvat aikataulunsa hyödyntämisessä ja tulojen tuottamisessa.

 Mistä tämä Raportti löytyy

Tämä raportti löytyy menemällä Hallinta > Raportit > Katso kaikki raportit > Henkilöstö

C82F0FDF-9980-4718-B7C6-E49302913450.jpeg

Raportin Selitys

Saatavilla (tunnit) kertoo kuinka monta tuntia henkilöstön jäsenen oli määrä työskennellä valittuina päivinä.

Käyttöaste (tunteja) kertoo tuntien määrän jolloin henkilöstön jäsen oli varattu ajanvarauksiin valittuina päivinä.

Käyttöaste on prosenttiosuus siitä, kuinka kauan henkilöstön jäsen oli varattuna heidän aikataulustaan. Tämä lasketaan 100% käytettävissä olevasta ajasta. Käytetty prosenttiosuus on prosenttiosuus ajankohdasta, jolloin henkilöstön jäsen oli varattuna ajanvaraukselle.

Yhteensä kertoo kaikkien henkilöstön jäsenten yhteenlasketun määrän.

Palveluiden tuotto per tunti kertoo jokaisen työntekijän keskimääräiset tulot. Tämä perustuu palvelu myynneistä saadut tulot jaettuna käytettävissä olevien tuntien kokonaismäärä desimaalilukuna. 

Esimerkki: Jos työntekijä on aikataulutettu töihin 2tunniksi 30minuutiksi (käytettävissä olevat tunnit = 2:30) ja heidän koko myynti päivältä oli 100 (myyntitapahtumien perusteella) niin Palveluiden Tuotto per tunti on 100 / 2.5 = 40 

Voit tarkastella kokonaismyyntiä käyttämällä Henkilöstötapahtumien yleiskatsaus raporttia.

Tuotteiden tuotto per tunti kertoo työntekijän keskimääräisen tulon tuotteista per tunti valittuina päivinä.

Kokonaistuotto per tunti on keskimääräinen tuotto per tunti kaikilta työntekijöiltä palveluissa ja tuotteissa. 

3X palkkasääntö

3X-palkkasääntö on sääntö joka määrittää, että yrityksen on tasattava tulos on jokaisen henkilöstön jäsenen on tuotettava 3-kertainen tuntipalkka tuloina tunnissa. Jos työntekijä ei tuota tätä keskimäärin, yritys saattaa menettää rahaa.

Tämä osio näyttää summat, jotka kukin henkilöstön jäsen ylittää tai alittaa 3X-säännön tavoitteena

Keskiarvot näyttää kaikkien henkilöstön jäsenten yhteenlasketun keskiarvon 

Salonki % ympyrä diagrammi edustaa henkilöstön kokonaisaikaa, koko kaavio on 100% varatusta ajasta. Tämä on jaoteltu saatavuuden prosenttiosuuden ja koko salongin (henkilökunnan) käyttöasteen mukaan

3X palkasääntö perusviivan ylä- tai alapuolella

Tässä osiossa näytetään summat, jotka kukin henkilöstön jäsen ylittää tai alittaa yrityksen kannattavuusrajasta.

Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?
6/8 koki tästä olevan apua