Yleiskatsaus henkilöstön suorituskyvyn yleiskatsaukseen

Tämä raportti sisältää yhteenvedon kunkin henkilöstön jäsenen suorituksista kahden päivämäärän välillä ja tiedot kaikista haaroista.

Tämä raportti sisältää kursseja lukujen sijasta myytyjen kurssien sijaan, ja myös vaiheittaisen palvelun jokaisen vaiheen tulot käytetään kyseisen vaiheen suorittaneeseen henkilöstöön.

Voit tarkastella tätä raporttia valitsemalla Hallinta > Raportit > Katso kaikki raportit > Ketjut > Tiivistelmä työntekijöiden suorituksesta (ketju)

AB8E7F4E-0A73-4B88-9A52-D3D0BED3C31E.jpeg

Note: Series/Courses Perf is calculated each time a session from a series/course is performed in an appointment and is not calculated from the original sale of the series/course.

 

Yleiskatsaus

RQ (olemassa) 

Tämä tarkoittaa, että pyynnöt eivät ole uusia. Niiden tapaamisten kokonaismäärä, joissa henkilöstön jäsentä pyydettiin ja jonka henkilöstö suoritti palvelun JA joissa kaikkien ensimmäisten nimitysten päivämäärä oli ennen raportointikauden alkua.

Uusi RQ 

Tämä tarkoittaa uusia pyyntöjä. Niiden tapaamisten kokonaismäärä, joissa henkilöstön jäsentä pyydettiin ja henkilöstön suorittama palvelu ja joissa kaikkien aikojen ensimmäinen tapaaminen oli raportointikauden aloitus- ja päättymispäivien välillä

URQS (olemassa) 

Tämä tarkoittaa ei-pyydettyä, ei uutta. Nimitysten kokonaismäärä, jolloin palvelun suorittanutta työntekijää ei pyydetty JA jos kaikkien aikojen ensimmäinen tapaaminen oli ennen raportointikauden alkua

Uusi URQS

Tämä tarkoittaa uutta, jota ei ole pyydetty. Tapaamisten kokonaismäärä, joissa palvelun suorittanutta työntekijää ei pyydetty JA joissa kaikkien aikojen ensimmäinen tapaaminen oli raportointikauden aloitus- ja päättymispäivien välillä

RQs% 

Yllä olevalla määritelmällä seuraava kaava on aina totta.
Pyynnöt = Pyynnöt, jotka eivät ole uusia uusia pyyntöjä
Pyyntöjen prosenttiosuus määritetään sitten
Pyyntöjen prosenttiosuus = (pyynnöt, jotka eivät ole uusia uusia pyyntöjä) / (pyynnöt, jotka eivät ole uusia uusia pyyntöjä, joita ei ole pyydetty, ei uusia uusia, joita ei ole pyydetty)

Arvosana 

Tämä on tietyn henkilöstön jäsenen (kaikista haaroista) kaikkien arvostelujen summa jaettuna saman henkilöstön jäsenen arvostelujen lukumäärällä (kaikissa toimipisteissä)

Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?
0/2 koki tästä olevan apua